Pavel Kalous - pastor

Kdo je pastor Pavel Kalous.Pastor Pavel Kalous (49) přišel poprvé do církve na podzim roku 1986. Tehdy to byla malá skupinka církve metodistů, která se scházela v pronajatém prostoru církve husitské v Plzni. Zde se také krátce nato obrátil, přijal Krista za svého Pána a Spasitele a následně byl pokřtěn. Záhy po svém křtu přijal i své povolání do služby kazatele na plný úvazek. Proto souběžně se svým vysokoškolským studiem začal studovat seminář pro budoucí kazatele, později ještě doplněný sborovou biblickou školou, semináři pro pastory v USA a dvouměsíční studijní stáží v Jižní Koreji. Po splnění všech podmínek, byl tehdejším metodistickým biskupem ordinován na faráře – duchovního s plnou odpovědností.

Po dokončení studií na vysoké škole nejprve nastoupil na vojenskou náhradní službu, kterou vykonal jako pracovník Střediska křesťanské pomoci a souběžně jako duchovní pracovník ve vězení.
Po skončení této služby nastoupil na dobu jednoho roku jako asistent kazatele sboru v Plzni. V listopadu roku 1993 byl instalován jako samostatný zodpovědný duchovní sboru metodistů v Litoměřicích.

Po modlitbách a postech se rozhodl v říjnu roku 2003 poslechnout Božího hlasu a tuto denominaci řádně opustit a na „zelené louce “ založit nový svobodný evangelikální sbor Ichthys. Tuto vizi se následně rozhodlo sdílet také asi osm metodistů. A tak vznikl sbor Ichthys. V současné době sbor Ichthys navštěvuje (většinou pravidelně, někteří nepravidelně) okolo 80 lidí, včetně dětí. Sbor stále roste a rozvíjí své aktivity. Mezi jeho významné aktivity patří založení dalšího sboru v nedalekých Lovosicích (od března 2012). Sbor má také misijní stanici v Třebušíně.

Pastor Pavel Kalous je ženatý. S ženou Dášou mají dva syny, Ondřeje a Štěpána.

alternativní navigace

HOME|ARCHA|ENGLISH CAMP|MLÁDEŽ|KE STAŽENÍ|GALERIE|KAPELA|KONTAKT