?? Evangelikální sbor Ichthys Litoměřice - kontakt

PravidelnÁ setkÁnÍ našich sborů:

ICHTHYS, LITOMĚŘICE


NedĚlnÍ bohosluŽba

Od 9:30

Dvořákova 959/1, Litoměřice.

Program pro děti zajištěn.

Dorost (každý pátek)

Od 17:00 (tamtéž)

biblickÁ hodina

Středa od 18:00 (tamtéž).

Základy VÍRY

Úterý od 18:00 (tamtéž).

.

ICHTHYS, LOVOSICE


NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA

Každou 2., 3. a 4. neděli v měsíci.
Od 17:00 (kostel CČSH, ul. Krátká, Lovosice).

MISIJNÍ STANICE TŘEBUŠÍN


NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA

Každou 3. neděli v měsíci.
Od 19:00 (kostel sv. Mikuláše).kde NÁS NAJDETE

LITOMĚŘICE - Dvořákova 959/1

LOVOSICE - KRÁTKÁ

TŘEBUŠÍN


Kontakt na pastora Pavla Kalouse

Adresa: PalackÉho 14, LitomĚŘice 412 01

E-mail: ichthys.litomerice@centrum.cz

Telefon: 416 731 256

Mobil: (+420)731 411 704
Na nᚠúčet můžete posílat své dobrovolné dary a finanční oběti, desátky či firemní sponzoring. Za každý takový příspěvek jsme Vám velice vděční. Rádi vám také vystavíme potvrzení.
Děkujeme.


GE Money Bank č.ú.: 166355426 / 0600


K VEDENÍ MISIJNÍHO SBORU JE POVOLÁN STARŠÍ PASTOR: ING. PAVEL KALOUS

SLUŽEBNÍCI SBORU:
nedělní besídka - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová, Naděje Zimová, Jana Donátová, Michala Malevičová
chvály - Pavel Kalous, Radka Štolcová
audiozáznam kázání - Pavel Kalous (mp3)
úklid sborových prostor - Jana Zimová, Jarka Šupová
knihovna - Jana Trojáčková
kuchyňka - Jarka Šupová
nástěnky - Laďka Knotková
skupinka Lito - Pavel Kalous
skupinka Lovosice - Jana a Jan Donátovi
skupinka sester - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová


NAŠI PARTNEŘI


First Evangelical Free Church - Wichita, Kansas, USA

NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI


Brian a Jill Dagen, misionáři, USA


alternativní navigace

HOME|ARCHA|ENGLISH CAMP|MLÁDEŽ|KE STAŽENÍ|GALERIE|KAPELA|KONTAKT